O mně

S čím jdu do voleb:

Praha 8 si zaslouží moderní tvář! Praha 8 bude čistá a bezpečná. Více rozhodování místním obyvatelům.

Prioritní oblasti:

Životní prostředí, lokální bezpečnost, sousedské aktivity a doprava

Programové priority:

 1. Zlepšení kvality veřejného prostoru v Praze 8
 2. Revitalizace parku Dlážděnka, údržba zeleně, výsadba stromů a alejí a oprava místních komunikací
 3. Omezení průjezdní automobilové dopravy v rezidenčních částech a snížení hlukové a emisní zátěže v okolí frekventovaných komunikací

Životopis:

Osobní údaje

Jméno, příjmení, titul: Mgr. Alexandr Křížek
Rok narození: 1970
Stav: ženatý, 2 děti
Email: sasakrizek@seznam.cz

Vzdělání:

 • Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 (1984 – 1988)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, moderní filologie, anglistika a amerikanistika, ukončeno státní zkouškou, titul Mgr. (1988 – 1995)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor právo – neukončeno (1990 – 1995)
 • University of Wales, Cardiff, Velká Británie, politologie a právo EU (1992 – 1993)
 • Executive Management, Média a mediální plánování (ICV), informační systémy a vedení společnosti, (PPP Lier, Belgie) a další profesionální vzdělávání

Pracovní zkušenosti:

 • RAILREKLAM, spol. s. r.o. (2005 – dosud)
  • Výstavba a provozování reklamních ploch na železničním majetku; dceřiná společnost ČD, a.s.; jednatel a výkonný ředitel
 • Asociace pro venkovní reklamu ČR (2003 – 2005)
  • Asociace sdružující společnosti venkovní reklamy v ČR; prezident
 • Rencar Praha, a.s. (1998 – 2003)
  • Společnost spravující reklamní plochy na majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy;
  • výkonný ředitel a člen představenstva
 • Poster Print Praha, s.r.o. (1994 – 1998)
  • Grafická a produkční společnost; jednatel a společník
 • Stálý host ústřední dopravní komise ČSSD (2010 – dosud)
 • Člen Rady pro reklamu – arbitrážní komise (2004 – 2006) – samoregulační orgán reklamního průmyslu
 • Člen expertní pracovní skupiny Konzultační rady (2005 – 2006) – poradní orgán Odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu Vlády ČR
 • Člen čestného výboru Praha – Evropské hlavní město kultury roku 2000

Další dovednosti

 • Management – strategické, ekonomické a obchodní řízení společností, vedení lidí, příprava obchodních a podnikatelských plánů, vyjednávání
 • Média a reklama – příprava a tvorba reklamních kampaní, strategické plánování, nákup médií, sledování a vyhodnocování efektivity, vztahy s médii (media relations)
 • Obchodní a organizační zkušenosti – příprava a realizace nových produktů, jejich uvádění na trh vč. cenové politiky a komunikační podpory, tvorba a vedení obchodních týmů
 • Vztahy soukromý x veřejný sektor – navazování a udržování vztahů soukromý vs. veřejný sektor (ČD, a.s., SŽDC, s.r.o., MD a MV ČR, Magistrát hl. m. Prahy, orgány státní správy a samosprávy), vyjednávání mezi subjekty v ČR a v zahraničí
 • PC: velmi dobrá uživatelská znalost PC / Mac
 • ŘP: skupiny A, B

Jazykové znalosti

Angličtina: plynně slovem a písmem
Ruština: komunikační úroveň slovem a písmem
Němčina: komunikační úroveň slovem a písmem

Zájmy

cestování, cyklistika a běžecké lyžování, design architektura a výtvarné umění, politika a společenské vědy

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892