Hodnocení volební kampaně ČSSD do PSP ČR 2013

Jak hodnotíš kampaň a volební výsledek ČSSD? Letošní kampaň se nepovedla. ČSSD se v kampani nepodařilo upoutat ani nastolit témata, která by měla odezvu u voličů. Z mnoha témat vyberu evergreen zdravotnických poplatků. Otvíráním neřešených, chronických témat jako je toto střílíme do vlastních řad a sami poukazujeme na neschopnost politiky a politiků. Tím dáváme argumenty protestním hnutím jako ANO a Úsvit, kteří slibují, že vše vyřeší lépe a především hned. Také otázka zpochybňování církevních restitucí nám nic nepřinesla a ještě nám podle mého názoru přitíží při budoucím jednání o vládě. Úplně jsem postrádal cílené oslovování silných voličských a společenských skupin poškozených minulou vládou. Učitelé, státní zaměstnanci a policisté, důchodci a lidé kteří jsou nejvíce ohroženi ztrátou zaměstnání a životních jistot. To jsou všechno naši potenciální voliči, ale v kampani jsem to neviděl ani neslyšel. Z profesionálního pohledu byla kampaň vizuálně nezajímavá a graficky zastaralá. Pro srovnání se podívejme na jedinou profesionální kampaň letošních voleb, kampaň ANO. ČSSD kladla přehnaný důraz na temně oranžovou, ve které se ztrácely fotografie lídrů i volební heslo. No a poslední výhradou je naplánování a nákup médií. ČSSD se navzdory vysokým výdajům na kampaň nepodařilo ovládnout veřejný prostor. Velkoplošné plakáty a billboardy byly vybrané a nakoupené správně, ale chyběly nám drobné reklamy, plakáty na ulicích a inzeráty, které by po celou dobu volební kampaně upozoňovaly na to, že jsme tady, chceme zlepšit život v naší zemi a víme jak na to. Velká část voličů se rozhoduje na poslední chvíli, dokonce cestou do volební místnosti a takovou reklamu žádnou sociální sítí ani webem nenahradíme. Co říkáš na současné dění v předsednictvu ČSSD? Asi jako všichni členové ČSSD to sleduji s úžasem a osobně i s nadějí. Navzdory výhradám k volební kampani které jsem uvedl výše si myslím, že nás nejvíce poškodila obecně vnímaná nejednota a z toho vyplývající slabost vedení. V marketingu platí, že ani sebelepší reklamní kampaň nepomůže, když není důvěra v produkt. Povolební akce tomu nasadila korunu. Snad už je všem jasné, že hlasování jako způsob řešení problémů nefunguje. Naproti tomu se ukazuje, že ČSSD má silné zdravé jádro a tato situace jakkoli nás poškodila může znamenat příslib do budoucna. Byl bych rád, kdyby ČSSD uvnitř mluvila mnoho hlasy ale navenek pouze jedním. Jsme svědky úpadku ODS způsobeného naprostou a dlohodobou ztrátou sebereflexe a nezájmem o potřeby voličů. Poučme se z jejich chyb. Politikaření, okopávání kotníků a tajná jednání sice patří k politice, ale nejsou jejím smyslem. Abychom zůstali nejsilnější politickou stranou, musíme mluvit jasně srozumitelně a pravdivě, musíme naslouchat, být otevření a důvěryhodní. To by měly být naše cíle. tak by nás měl vidět náš volič. Jaká doporučení bys dal přípravnému týmu pražské ČSSD pro předvolební kampaň v roce 2014? O volebním úspěchu rozhodují především emoce. K rozumovému zdůvodnění naší volby dochází často až po emocionálním rozhodnutí. Pro výraznější volební úspěch v Praze budeme muset vzbudit emoce a zaujmout značnou část voličů mimo naše tradiční spektrum. Tomu bychom měli přizpůsobit naše konání a výběr kandidátů. Potřebujeme oslovit a přitáhnout k ČSSD respektované a známé osobnosti s emotivně-atrakčním potenciálem. Také musíme přijít s důvěryhodným lídrem. Naposledy jsme s Jiřím Dienstbierem vzbudili určitou naději, kterou jsme ale neproměnili v realitu. Pro účely pražské komunální kampaně 2014 bych také doporučil na chvíli zapomenout na dělení na levici a pravici. Kladl bych důraz na pozitivní emoce a hodnoty jako jsou spolupráce, soudržnost, podpora kultury a cestovního ruchu úcta k tradicím a dobré služby. Zejména podpora kultury by se mohla stát důležitým tématem, především vzhledem k tragické kulturní politice TOPky. Určitě by stálo za to dát si jeden viditelný a splnitelný cíl např. v oblasti architektury a soustředit se na něj. Co takhle postavit pomník Václavu Havlovi? Hned mne napadají dvě lokality, Můstek nebo Palachovo náměstí. Praha také už dávno nepostavila žádnou moderní veřejnou budouvu, zde vidím také ohromný prostor. Myslíš, že současný stav může nějakým způsobem ovlivnit naší komunální kampaň? Pokud ano, jak můžeme odfiltrovat případné negativní dopady? Do voleb je rok a to je dlouhá doba. Pokud ČSSD se ctí zvládne současné problémy, postaví vládu a bude vládnout bez významných koaličních sporů pak obavu nemám. Co nedokážu odhadnout je hnutí ANO a jakým způsobem se bude vyvíjet. To bude důležité i pro Prahu 8. Historické výsledky ČSSD v Praze 8 ukazují, že asi bude nutné nastavit nějakou formu spolupráci s budoucími koaličními partnery ještě před volbami. Dokážu si představit i volební blok budoucí koalice. Sami to nevyhrajeme a další období v opozici nikdo z nás nechce. Jinak pro Prahu 8 platí to co jsem uvedl v předchozí odpovědi. Potřebujeme lídra, dobrou kampaň a dopředu otevřeně říkat co chceme a s kým. Témat máme, že bude obtížné vybrat ta zásadní. Alexandr Křížek 2.11.2013

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892